ELS NOSTRES CONSELLS

Segueix aquests petits consells per elaborar l’Orfeo perfecte:

EL MOLAT DEL CAFè

Un bon punt de molat és fonamental, aquest ha...

llegir més

PREMSAT DEL CAFè

És la força que s’ha d’exercir per premsar el cafè ...

llegir més

PES DEL CAFè

S’han de servir 7 gr per el grup d’erogació individual ...

llegir més

TEMPS D’EROGACIó

Temps d’erogació o temps d’extracció hauria de ser de ...

llegir més

CONSERVACIó

El cafè ha d’estar situat a un lloc fresc i allunyat ...

llegir més

PRESSIó DE L’AIGUA

Pressió de l’aigua: 9 bar = 9 atm. Regulada per el motor...

llegir més

TASSES

Les tasses han d’estar lleugerament calentes. Per...

llegir més

VOLUM DE CAFè

Volum a la tassa: entre els 25 ml i un màxim de 35 ml en el...

llegir més

DEPURACIó DE L'AIGUA

La depuració de l'aigua és un factor molt important, ja que ...

llegir més

TEMPERATURA DE L'AIGUA

La Temperatura de l’aigua de la màquina ha d’estar compresa...

llegir més

El molat del cafè:

Un bon punt de molat és fonamental, aquest ha de ser fi, però s’ha d’adaptar sempre a les condicions d’humitat ambiental. Per saber si el punt de molat és el correcte és important fixar-se amb la caiguda del cafè a la tassa. L’ideal és una caiguda fina i continuada, la famosa “cola de ratón”. Un cafè excessivament fi cau massa lentament, per el contrari, un cafè amb un molat massa groixut farà que el cafè caigui més ràpidament a la tassa.

Recordi que s’ha de moldre la quantitat necessària al moment sense que en quedi cap resta, ja que el cafè molat es deteriora molt ràpidament i dóna un gust ranci.

Als clients d’orfeo els hi recomenem que s’informin amb el nostre personal expert i gustosament els assessoraran sobre el punt més idoni per el seu establiment.Premsat del cafè

És la força que s’ha d’exercir per premsar el cafè una vegada s’ha posat dintre del grup d’erogació. Aquesta ha de ser de 25 Kg de pes, és a dir, per un adult l’equivalent a una força de pressió mitjana (sense apretar massa fort ni massa poc).

Un cafè excessivament premsat caurà molt lentament a la tassa, mentre que un cafè massa esponjós caurà massa ràpid, ja que l’aigua quan passa per el grup no troba la resistència del cafè, i per tant no n’extreu tota la seva essència.Pes del cafè

S’han de servir 7 gr per el grup d’erogació individual i 14 gr per el doble. Si posem més quantitat de la indicada sortirà un cafè massa fort i amarg, i si en posem menys el cafè resultant serà massa aquós i amb poc cos.

És important que pesi la quantitat de cafè que surt a cada manxada del seu molinet per assegurar-se que realitza el cafè en les millors condicions.Temps d’erogació

Temps d’erogació o temps d’extracció hauria de ser de 20-30 segons. Si l’extracció és més ràpida, llavors es probable que es degui a que el molat del cafè és massa gran o que no està prou compactat. Si passa el contrari, és a dir, una extracció lenta, pot ser degut a un cafè massa fi o molt compactat.Conservació

El cafè ha d’estar situat a un lloc fresc i allunyat d’olors fortes i estranyes, ja que el cafè es tracta d’un producte molt higroscòpic, és a dir, que té una alta capacitat d’absorbir la humitat ambiental (i conseqüentment les seves partícul.les)Pressió de l’aigua

La pressió de l’aigua ha de ser de 9 bar que és l'equivalent a 9 atm. La pressió és regulada per el motor bomba de la cafetera.Tasses

Les tasses han d’estar lleugerament calentes. Per aconseguir-ho es recomana que aquestes es situen a sobre de la màquina d’espresso, utilitzant la calor que aquesta allibera. Igualment han d’estar apilades amb la part més ampla de la tassa a dalt, tal i com es mostra al dibuix.Volum de cafè

Volum a la tassa: entre els 25 ml i un màxim de 35 ml en el cas de l’espresso, que generalment equival a mitja tassa de cafè sol.Depuració de l'aigua

Depuració de l'aigua: és un factor molt important, ja que més del 90% del que hi ha en un espresso és aigua. Si l’aigua no és de qualitat no obtindrem un cafè de qualitat, perque tots els sabors que pugui tenir l’aigua passen al cafè.Temperatura de l'aigua

La Temperatura de l’aigua de la màquina ha d’estar compresa entre els 90 ºC i els 96 ºC.